Onderwijs

De Bethelschool kenmerkt zich door een veilig schoolklimaat, een goede sfeer, uitstekende
onderwijsresultaten en prima zorg en begeleiding. De Bethelschool heeft een stevig
fundament.  Naast algemene kennis over onderwijs en opvoeding hebben we diverse
specialismen in lezen, leesbegeleiding en dyslexie, dyscalculie, wetenschap en techniek,
‘kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ en hoogbegaafdheid.  

Ieder kind heeft talenten en is uniek. Er zijn doeners en denkers, creatievelingen en
sportievelingen en er zijn kinderen die talent hebben voor muziek, dans en drama of op
sociaal gebied. Wij geven kinderen de kans hun talenten te ontplooien. 

De wijze waarop kinderen leren, de intellectuele bagage en het leertempo zijn
verschillend. Dat betekent dat wij ons onderwijs naar vermogen aanpassen aan deze
verschillen. Dat doen we door te kijken in welke mate kinderen instructie nodig
hebben. We werken in drie instructieniveaus: de verlengde instructiegroep, de basisgroep
en de plusgroep. Voor kinderen bij wie het leerproces niet als vanzelf verloopt en
leerprestaties achterblijven en voor kinderen die niet voldoende uitdaging vinden in het
reguliere onderwijsaanbod, heeft de school in de afgelopen jaren een goed systeem van
zorg en begeleiding ontwikkeld. 

De school heeft een dyslexie- en een dyscalculieprotocol. In deze protocollen wordt beschreven op welke manier we kinderen met dyslexie en/of dyscalculie signaleren en op welke manier we deze leerlingen begeleiden. U kunt de protocollen downloaden onder het kopje documenten.