Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (Limmen t/m Velsen). In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden, onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. 
Zie ook https://passendonderwijsijmond.nl/