Buitenschoolse opvang

De Bethelschool heeft voor de naschoolse opvang contact met drie aanbieders. Als u gebruik wilt maken van BSO, kunt u met deze organisaties contact op te nemen.

Welschap Kinderopvang
Lauraplein 1
1961 GP Heemskerk
T 0251 731731
E Kinderopvang@welschap.nl

Stichting Kinderopvangvoorzieningen Beverwijk SKOV
Moensplein 5
1942 ER Beverwijk
T 0251 275920
E info@skovbeverwijk.nl

BSO Partou
Zeestraat 283
1943 AC Beverwijk
T 0651124693
E Zeestraat@partou.nl