Partners

Onze school werk samen met diverse ketenpartners zoals GGD Kennemerland en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

De school heeft contact met drie organisaties voor tussenschoolse en buitenschoolse opvang.