Vrijwillige ouderbijdragen via WIS Collect

Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden: bijvoorbeeld de kosten om het sinterklaasfeest te organiseren, sinterklaascadeautjes, een kerstattentie, drankjes bij de kerstmaaltijd en de paasmaaltijd, de sportdag en het afscheidsfeest van groep 8. 
De vrijwillige ouderbijdrage is €19,- per kind (per jaar). Voor leerlingen die halverwege het schooljaar instromen (van januari t/m eind mei) is de bijdrage €10,-.
Ook vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die gebonden zijn aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals schoolreisjes en het schoolkamp. 
 
Sinds enkele jaren is hier de bijdrage pauzevervanging bijgekomen. Met uw bijdrage van €50,- per kind kunnen wij professionele opvang tijdens de lunchpauze aanbieden. De leerkrachten hebben tijdens de pauzevervanging hun (wettelijk verplichte) lunchpauze. De professionele pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie stichting Welschap begeleiden de leerlingen tijdens hun lunchpauze. 
  
In november ontvangt u een mail van Stichting Fedra over de wijze van innen van de ouderbijdragen. Fedra int de ouderbijdragen centraal met het digitale systeem van WIS Collect. De school krijgt de middelen vervolgens via Fedra binnen. Het digitaliseren en het centraliseren van de inningen heeft veel voordelen: het is eenvoudiger, overzichtelijker, tijdbesparend en veiliger.