Medezeggenschapsraad en activiteitencommissie

Aan de school is een actieve activiteitencommissie verbonden, met betrokken ouders. De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en activiteiten. 

Ook heeft de Bethelschool een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Via de medezeggenschapsraad is de inspraak op het beleid van de school geregeld. 
In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.