Ouders en school

Wederzijdse betrokkenheid 

We vinden een goede samenwerking tussen de ouders en de school heel belangrijk. Met  
elkaar dragen we zorg voor het welbevinden van uw kind(eren) en een succesvolle  
schoolloopbaan.   
De Bethelschool wil een open, gastvrije school zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten  
en betrokkenen. We beschouwen ouders als educatieve partners: het is belangrijk om  
informatie te delen over het functioneren van uw kind thuis en op school. Samen proberen  
we de onderwijsbehoeften van de kinderen inhoud en vorm te geven.  
  
Daarnaast is het fijn als ouders regelmatig komen kijken naar het werk van de kinderen. Ze  
ervaren dat hun werk er toe doet! Dat geeft een positief gevoel.