Informatie en nieuwsbrieven

Jaarlijks verschijnt er een schoolgids, geheel aangepast aan de actuele situatie. De schoolgids beschrijft het onderwijskundige en algemene deel van de school. Tevens treft u in de gids het jaarverslag aan van het afgelopen schooljaar met daarin de resultaten van het onderwijs. 

In de nieuwsbrief schrijven we over onderwijskundige ontwikkelingen, activiteiten en gebeurtenissen. Zo maken we de schoolwereld naar buiten toe zichtbaar.  
U kunt de schoolgids en de nieuwsbrieven downloaden onder het kopje documenten.  

Wijzigingen op de inhoud van de schoolgids en de kalender vermelden we in de nieuwsbrief of via de 'SchoolWapps 2.0' . Dit is een App die zowel te downloaden is, als via een browser te bereiken. 

Documenten

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 10

Schoolgids 2020-2021