Nieuwe leerlingen 

Wanneer u nieuwsgierig geworden bent naar onze school, kunt u, normaal gesproken, een afspraak maken voor een schoolbezoek.  Wij nodigen u van harte uit om samen met uw kind(eren) de school te komen bekijken.  We laten u het gebouw zien, het kleuterplein en we nemen een kijkje in de groepen.  Verder lichten we graag toe hoe het bij ons op school in zijn werk gaat en proberen we uw vragen te beantwoorden.  


U kunt ons bellen wanneer u belangstelling heeft voor onze school
, of reageren via het formulier onder het kopje  'contact’. Wilt u de geboortedatum en de naam van uw zoon of dochter vermelden?
Vervolgens plannen we een afspraak in, zodat we met u en uw zoon of dochter kennis kunnen maken en vragen kunnen toelichten.
Wilt u uw kind vervolgens aanmelden, vinden we het prettig wanneer de inschrijving ruim een jaar voor de eerste schooldag plaatsvindt. Zo houden we overzicht over het aantal leerlingen.

We nemen momenteel - vanwege de schoolgrootte - geen leerlingen aan voor de groepen 2 t/m 8. Nieuwe gezinnen kunnen altijd inschrijven voor groep 1. Echter, gezien het aantal aanmeldingen, schrijven we geen kinderen meer in die in het schooljaar 2021-2022 vier jaar worden.

Startende kleuters kunnen vier dagdelen komen wennen.  Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. De leerkracht komt, normaal gesproken, ook een keer op visite en bespreekt onder andere de gang van zaken op school. 

We hopen dat uw kind een fijne schooltijd heeft op onze school.

Maart 2021

Toelatingsbeleid Stichting Fedra

Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte